RK UP

RK UP

REGÁLOVÝ DOPRAVNÍK PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE

ROMO predstavuje rad RX stojanových dopravníkových umývačiek riadu: rad modelov s množstvom príslušenstva, ktoré ponúkajú riešenia na mieru pre akékoľvek potreby zákazníkov.
Modely vybavené predoplachom a oplachom. Šetrí vodu, leštidlo a elektrinu. Voda vychádzajúca z oplachovacích ramien sa regeneruje a opätovne používa v predoplachovacích ramenách. To optimalizuje výkon a znižuje množstvo odpadu. Vďaka obnovenému systému predoplachovania a oplachovania sme dosiahli radikálne zníženie spotreby vody až na (približne) jeden liter na kôš: ďaleko pod najlepšími trhovými štandardmi. Tento výsledok, okrem minimalizácie dopadu na životné prostredie, umožní významné úspory na účtoch za chemikálie a elektrinu.

Verte profesionálom

Našim zákazníkom vypracujeme projekčné dispozičné riešenia rozmiestnenia zariadení pre nové priestory supermarketov a prevádzok kuchýň.

Telefón: +421 48 413 31 43, +421 905 131 167
E-mail: obchod@lawex.sk

Kontaktujte nás

Návrh projektu dispozície
vašej prevádzky je v cene